Ekspatriacja – opuszczenie kraju ojczystego.

Określenie stosowane jest zarówno do dobrowolnego opuszczenia ojczyzny, jak i przymusowego wydalenia, także w połączeniu z utratą obywatelstwa; wygnanie, banicja. Etymologicznie termin wywodzi się ze średniowiecznej łaciny: expatriare – „opuszczać ojczyznę”.Ekspatriacja – opuszczenie kraju ojczystego.

  • Przykład 1
  • Przykład 2
  • Przykład 3
4Review
Administrator serwisu 4Review.pl